Jarl Ellsén:

Går ÖB för burdust fram?
Några kommentarer i anslutning till AFF:s offentliga debatt om det framtida - annorlunda - försvaret

Sjörobot 15 - Ett vapensystem som inte längre platsar i försvaret?