Åsa Frykberg:

Stor spännvidd på 1997 års forskardagar

De årligen återkommande forskardagarna är en konferens där forskare redovisar sina resultat och utbyter erfarenheter. Men lika mycket ett forum där olika discipliner och verksamheter kan mötas, knyta kontakter och stimulera till nya forskningsprojekt.
Under forskardagarna i Umeå den 9-10 september presenterades en rad intressanta resultat från de satsningar på 25 miljoner kronor om året som Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) satsar på forskning runt det civila försvaret.

"Kan kommunerna klara beredskapen?" - Maria b. Wulff och Petter Wulf, FOA

 

Erik Stern talade om krishanteringsförmåga