Christer Ekberg:

En annorlunda hotbild i Östersjö-regionen - organiserad brottslighet
Svenska initiativ för samarbete mellan rättsliga myndigheter under 1990-talet

Politiker, myndigheter och människor i allmänhet oroade sig för en allvarlig spridning av organiserad brottslighet västerut efter Sovjetunionens fall. Svenska regeringen har under 1990-talet initierat olika former av samarbete inom Östersjöregionen för bekämpning av organiserad brottslighet. Från EU och även från ledande amerikanskt håll ses dessa initiativ som praktiska förebilder för regionalt prestigelöst samarbete.