Carl Johan Ljungberg:

Finskt inbördeskrig i dagböckernas ljus

Om kriget är avskyvärt är inbördeskriget det inte mindre. Vittnesbörd om detta ges inte minst i de böcker som på senare år utgivits om de vitas och rödas kraftmätning i Finland 1918, där orter, kvarter och även familjer delades i en ofta ofattbart hätsk vålds- och hämndurladdning.
Utsikt från Skillnaden heter den i Sverige bosatte finlandsfödde journalisten Olle Leinos nya bok om dessa händelser. "Skillnaden" är ju den stadsarkitektoniska gränslinjen som löper i det centrala Helsingfors, men blir här också en antydan om den hårda motsättning som delade de politiska lägren i det unga Finland.