Nils Andrén:

Det grymma brödrakriget - om hjältar och slaktare

För 65 år sedan blev Jarl Hemmers prisbelönta roman En man och hans samvete en av mina gymnasieårs starkaste läsupplevelser. Den handlade om inbördeskriget i Finland och om fängelseprästen Bro, som i lidande fann en väg till frid och frivilligt lät sig avrättas av hämndens skottsalvor mot fångarna på Sveaborg.
Hemmers roman dök upp i mitt minne då jag läste professor Heikki Ylikangas bok Vägen till Tammerfors. Det är en på flera sätt märklig bok.