Lars Wedin:

OSSE och Monstret i Skrunda

I närheten av den lilla lettiska staden Kuldiga, grundad omkring år 750, finns det fortfarande rysk militär. Dessa bemannar radarstationen i Skrunda - i folkmun ofta kallad Monstret i Skrunda. Radarstationen har som uppgift att spana efter främmande ballistiska robotar och ingår i den ryska förvarningskedjan mot kärnvapenanfall. Stationen är också ett ryskt samhälle i miniatyr mitt ute på den lettiska landsbygden. Denna ryska närvaro har naturligtvis förorsakat en hel del friktion mellan letter och ryssar. Desto mer intressant är det att konstatera att Skrunda idag är ett paradexempel på hur OSSE (Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa) har kunnat förvandla konfrontation till samarbete. Nedanstående beskrivning av fenomenet Skrunda grundas på deltagande i två av OSSE:s regelbundna inspektioner av anläggningen.