Hans Zettermark:

Varför skulle NATO-utvidgning vara bra?

Vad skall NATO-utvidgningen egentligen vara bra för? Den frågan diskuteras flitigt i Sverige och annorstädes i Europa. Men även på andra sidan Atlanten debatteras den flitigt. Inte minst står kostnaderna i fokus då den amerikanska senaten skall rösta om att godkänna den första "förstoringen" (benämningen på engelska är enlargement, inte expansion). Amerikanska UD:s, State Department, Bureau of European and Canadian Affairs iordningställde i höstas ett faktablad med tio förväntade frågor om NATO-utvidgningen, samt svar på desamma. Dessa frågor och svar ger en ganska god bild av den amerikanska administrationens syn på önskvärdheten av utvidgningen, och även av förväntade invändningar mot densamma. I artikeln återges huvuddelen av svaren på frågorna relativt ograverat, för att ge en bild av hur resonemangen förs.

 Varför utvidga NATO?

Är Ryssland emot utvidgningen?

Urholkar inte utvidgningen NATO?

Kommer SACEUR att fortsätta vara amerikan?

Vilka garantier får nya medlemmar?

Vad händer med dem som inte bjudits in?

Vad kostar utvidgningen?

Hur kommer det att gå till?

 !

Rysslands utrikesminister Primakov och NATO:s gen.sekr. Solana