Bo Hugemark:

Rykande aktuell Folk och Försvars-konferens i Sälen

I motsats till förra året var det nu samma konferens i massmedia som i konferenssalen. Då kom konferensprogrammets högintressanta ämnen helt att överskuggas av den s k Arboga-affären och den avgående försvarsministerns anklagelser om militärindustriella konspirationer. I år var de medialt intressanta problemen de samma som dryftades på konferensen: Försvarets ekonomiska kris - de s k "svarta hålen" - Försvarsmaktens internationalisering, Sveriges säkerhetspolitiska vägval, värnplikten.
Javier Solana undvek skickligt att falla under utfrågningen. Går det lika bra i backen? CFF:s gen-sekr Olle Fack överlämnar tackgåvan

 

Javier Solana utfrågas av en expertpanel. Katarina Engberg från Försvarsdepartementet och Bo Huldt från Försvarshögskolan. T v den rutinerade konferenskoordinatorn Ulf Wickbom.

 

Björn von Sydow var nöjd med 1996 års försvarsbeslut...

 

 

... men Owe Wiktorin antydde att det behövdes ett nytt.

 

Carl Bildts tal om allianslöshet...

 

...väckte Lena Hjelm-Walléns misshag.