PORTRÄTTET  Bilder
Aktiv generalinspektör
Jan Jonsson
porträtteras av Erik Lidén

När försvarsgrenscheferna avvecklades den 30 juni förra året och ersattes av inspektörer för armén, marinen och flygvapnet var det relativt okända namn i försvarshierarkin som bemannade armén och flygvapnet.
Generalmajor Jan Jonsson, i kamratkretsen kallad Pinnen, sitter sedan den 1 juli 1998 på chefsstolen i Uppsala där Flygvapencentrum nu lånar utrymme på F 16/F 20. Han ställföreträdare är överste 1. gr Owe Wagermark med ett förflutet som informationschef i försvarsmakten, framför allt under Bengt Gustafssons ÖB-tid.
Jan Jonsson har flugit Lansen och Viggen och som chef för den taktiska utprovningen av JAS 39 Gripen och för Flygvapnets taktiska centrum i Linköping under åren 1989-1997 givetvis också själv fått pröva på Sveriges nyaste militära stridsflygplan.
De åtta åren i Linköping har lett till villaboende i förorten Ljungsbro vid Göta kanal, ett boende som familjen har föredragit att behålla när generalen vistas i Uppsala. Det blir veckopendling och lägenhet i Uppsala, men i sommar väntar flyttning för hustru Annevi och två barn.
- Formerna för inspektörernas verksamhet har väl ännu inte hunnit sätta sig, men min huvuduppgift är att utveckla och kontrollera utbildning i flygvapnet liksom att noga följa introduktionen av JAS, säger Jan Jonsson. Det blir ännu viktigare i en krympande försvarsekonomi att resurserna används effektivt och optimalt. Problemet är att vi ännu inte vet hur den framtida krigsorganisationen skall se ut och ej heller vilken mål- och hotbild som gäller.
General Jonsson är känd för att kunna tala för varan och han har biträtt flygvapnets siste chef Kent Harrskog när det gäller att exportera JAS till intressanta och godkända länder. God förmåga i engelska och lätt att umgås med människor från olika världsdelar har givit många spännande kontakter runt om i världen.
Jan Jonsson är positiv till ökat svenskt engagemang i NATO och tror att Europa under 2000-talet blir mer aktivt i säkerhetspolitiskt samarbete.
- På regeringens uppdrag utreder vi hur transport- och spaningsresurser kan användas vid internationella uppdrag. I dag tar det tre månader att komma i gång, vid årsskiftet skall det ta några veckor. Vi har också studerat kostnaderna för en spaningsinsats under sex månader med JAS och de bedöms uppgå till 25 procent av en insats med Swerap på marken. Sex flygplan skall då vara operativa hela tiden, vilket också kräver lufttankning.
Jan Jonsson understryker att försvarsekonomin är ett stort problem, både för försvaret och industrin som behöver både svenska och utländska kunder för att testa nya produkter.
- Vi missar annars deltagande i internationella multiprojekt och riskerar till exempel att missa order på motmedelsområdet från Tornado och Eurofighter. Vi hamnar då i den finska modellen, där vi handlar när vi har pengar i försvaret och är då i händerna på dem som säljer, både vad gäller pris och kvalitet.
Jan Jonsson segelflög redan som 15-åring i Halmstad och började på Ljungbyhed 1970 och blev fältflygare. Först 1975 blev han fänrik under tiden vid Försvarets gymasieskola som följdes av Flygvapnets kadettskola 1976-78, också i Uppsala.
Fritidsintressen är scouting, skidåkning och friluftsliv med ambitioner att återuppta jakt och golf.

Erik Lidén är journalist i Svenska Dagbladet