Nr 1 1999 Årgång 110
Ledare: Sälenjakten på försvaret
Porträttet: Aktiv generalinspektör - Jan Jonsson porträtteras av Erik Lidén
Reportage: Daniel Brolén: Rumänien i det nya Europa
  Christian Madsen: Fullfölj tankarna!
  Stefan Ring: Arvet från Axel Oxenstierna
  Helge Gard: Nu är det år 2009 (En titt i backspegeln)
  Carl-Gustaf Dybeck: När är det dags för återtagning och tillväxt?
Litteratur: Carl Johan Ljungberg: Nytt ljus över finska krigserfarenheter
Kjell Nordström: Uppbrottet från Mao
Referat: Herman Westrup: Hur påverkar 1996 års försvarsbeslut AFF:s verksamhet?
C-G Hammarskjöld: Förändrad omvärld - annorlunda försvar
  Eino Tubin: När bovarna överskrider gränsen
  Stellan Nordahl: Försvarsutställning 98 - Ett vassare försvar
  Bo Hugemark: Sälen-konferens i skuggan av pengakrisen
  Jean-Carlos Danckwardt: Baltikum och säkerheten
 Nr 2 1999 Utkommer i slutet av maj. Manusstopp 29 april
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.