Referat  Bilder
Stellan Nordahl:
Försvarsutställning 98
- Ett vassare försvar

Lunds Akademiska Officerssällskap, LAOS, anordnade den 2-3 oktober Försvarsutställning 98 - Ett vassare försvar i centrala Lund. Arrangemanget bestod av tre delar: Försvarsutställning, debattafton samt försvarsindustrins och försvarets arbetsmarknadsdagar. Parallellt med både utställning och arbetsmarknadsdagar hölls föredrag med anknytning till ämnet.

Arrangemanget invigdes på fredagsförmiddagen på Universitetsplatsen. Prick klockan tio gjorde Team 60 en överflygning som följdes med musik av Marinens musikkår, tal av LAOS inspector Per Hellsvik och salut av Wendesartilleristerna. En standarvakt från MekB7 och Lunds Husartropp ramade in tillställningen.
Utställningen, som under de två dagarna hade nästan 30 000 besökare, vände sig både till Lunds studenter och allmänheten. Syftet var att presentera den senaste materielanskaffningen inom Sveriges försvar. På plats fanns allt ifrån Stridsbåt 90 till Stridsvagn 122 Leopard. Sammanlagt åtta förband deltog med materiel.
Inomhus i Akademiska Föreningens salar hölls föredrag som behandlade ämnen såsom "Sverige-NATO" (Öv Bo Hugemark och redaktör Nils-Erik Sandberg, DN), "Det nya försvaret och dess uppgifter" (Öv 1. Ulf Henricsson) och "Hotbilden" (Öv Lennart B:son Uller).
Akademiska Föreningen var också platsen för arbetsmarknadsdagarna. Representanter från åtta av Sveriges tio största försvarsindustrier fanns på plats liksom Försvarsmaktens rekryteringscentrum och en del frivillig-organisationers ungdomsavdelningar. I nära anknytning hölls föredrag av bl a generalmajor Svante Bergh, vice VD i Ericsson Microwave Systems och SAAB:s informationsdirektör Jan Ahlgren.
På fredagskvällen var det debatt på temat "Vad får försvaret kosta?". Cirka 450 personer kom för att debattera och i panelen satt överbefälhavaren Owe Wiktorin, riksdagsman (m) Henrik Landerholm, riksdagsman (s) Britt Bohlin, freds- och konfliktforskare Wilhelm Agrell samt professor Bo Huldt som debattmoderator.
Projektledare Stellan Nordahl hälsade alla välkomna och debattansvarige Magnus Christiansson, båda LAOS, inledde med en del tankar kring debattens tema. Varje paneldeltagare gav sedan sin syn varpå debatten kunde börja. Ämnet var synnerligen aktuellt då Försvarsmakten den 12 oktober skulle lämna sitt underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999.

Stellan Nordahl är f d ordförande i LAOS

LAOS
Lunds Akademiska Officerssällskap, LAOS, grundades 1960 av några nyutexaminerade reservofficerare som ville förena det akademiska med det militära i studentikos anda. Emblemet med ugglan och svärdet, liksom devisen ad utrumque paratus, till bådadera beredd, åsyftar visheten/studierna och det militära. LAOS har som syfte är att öka intresset och förståelsen för försvars- och säkerhetspolitiska frågor bland Lunds studenter. Verksamheten består av föredrag, debatter och seminarier. Under de senaste åren har LAOS anordnat flera stora försvarspolitiska seminarier. Det senaste våren 97 med rubriken "Bridging the Baltic". Arran-gemangen är öppna för allmänheten. Medlemskap kan förvärvas av yrkes-, värnpliktig- eller reservofficer, inskriven för studier i Lund. LAOS har cirka 100 medlemmar i huvudsällskapet och 150 i stödföreningen.
Lunds Akademiska Officerssällskap kommer även i år att anordna ett större seminarium. Årets evenemang hålls i Lund den 6 oktober, då Storbritanniens överbefälhavare General Sir Charles Guthrie besöker LAOS.
Temat blir preliminärt säkerhet i Europa och NATO. I samband med detta besök kommer en del andra föredrag att hållas, dock är i dagsläget inte några ämnen eller föredragshållare för dessa klara. Dagen avslutas med en traditionell LAOS-bankett.
För den som vill hålla sig uppdaterad kommer information om arrangemanget fortlöpande att läggas ut på LAOS hemsida: www.af.lu.se/foreningar/laos.
Vi hoppas givetvis att detta evenemang är av intresse och tar tacksamt emot förslag på kringarrangemang.

Väl mött i oktober!
Lunds Akademiska Officerssällskap genom Stellan Nordahl