Referat  

Jean-Carlos Danckwardt:

Baltikum och säkerheten

AFF:s Skånedel har haft sitt höstmöte i Malmö. Ett intressant och aktuellt föredrag av generaldirektören Nils Gyldén hade lockat många medlemmar till Öresundsutställningens fina lokaler vid brofästet. Ämnet för kvällen var "Baltisk säkerhet i framtiden". Som avslutning visades Öresundsbroutställningen.

När självständighets- och frigörelseprocessen inleddes 1991 innebar den både negativa och positiva effekter för ekonomin och för säkerheten. Ett problem är att av Lettlands befolkning är 35%, ryssar, varav de flesta inte är lettiska medborgare. Problemet är hur dessa skall kunna integreras i samhället. De flesta av ryssarna tycker att det är bra att leva i de baltiska länderna. Ryssarna i Lettland är inte trakasserade. Ryssland vill av många skäl ändra på situationen. Ryssland är beroende av transittrafiken till de baltiska hamnarna. Kärnkraftverken i Litauen levererar kraft till bl a S:t Petersburg och Kaliningrad.
Det finns olikheter i relationerna mellan Ryssland och de tre baltiska staterna. Den katolska kyrkan är en stark kraft i Litauen. Relationerna till Ryssland och gränsfrågorna går tillbaka till en traktat från 1930, som många anser kan accepteras. Transittrafiken till och från Kaliningrad är en del av hotbilden. De baltiska staternas säkerhetspolitik är i stort sett gemensam. En bred hotbild där den illegala brottsligheten spelar en roll måste beaktas.

Typiska element i de baltiska staternas säkerhetspolitik är:
- Levnadsvillkoren
- Medlemsskapet i NATO och EU
- Starkt försvar: F n inga resurser
- Hemvärnet är en uppskattad kraft
- Folklig förankring saknas

Ambitioner:
- Ett demokratiskt försvar
- Territoriellt existensförsvar
- Totalförsvar
- Utnyttja civila resurser

Sverige stöder de baltiska länderna på många sätt. Exempel på svenska stödåtgärder är:
- Räddningstjänst
- Kustbevakning
- Psykförsvar
- Frivilligorganisationerna utvecklas
- Länsstyrelsens ansvar utvecklas

Vad säkerhetspolitiken handlar om är att slå vakt om västförankringen och finna former för att leva med Ryssland, utvecklas marknadsekonomin och skapa ett folkförsvar. Man ser överhuvudtaget ljust på framtiden.
Nils Gyldén arbetar för samordning av Sveriges insatser i de baltiska länderna och torde vara vår främste expert på dessa frågor. Efter föredraget följde en frågestund, som visade på medlemmarnas stora intresse för våra relationer till de baltiska länderna.
Som avslutning på mötet lämnade Öresundskonsortiet information om arbetsläget för brobygget och därefter besågs broutställningen. Det gigantiska brobygget kommer att helt förändra kommunikationerna i Öresundsregioner och det militärstrategiska läget i södra Öresund. AFF Skåne kommer säkert att återkomma till dessa frågor vid ett annat tillfälle.

Jean-Carlos Danckwardt är överste 1. gr