Referat Bilder
Årets Pax Baltica-pris till Algirdas Brazauskas

Konferensen Pax Baltica anordnas årligen i september i Karlskrona av Allmänna Försvarsföreningen, Utrikespolitiska Institutet, Karlskrona/Ronneby Universitet, Karlskrona Stad och Östersjöinstitutet. Årets konferens - 8-12 september - kommer att refereras i Vårt Försvar 3/99. Vid konferensen utdelas Pax Baltica-priset enligt nedanstående pressmeddelande.
Red.

Det fjärde Pax Baltica-priset går till Litauens förre president, Algirdas Brazauskas. I motiveringen sägs att Brazauskas gjort "ovärderliga insatser för säkerhet och samarbete i Östersjöregionen". Han hade i slutet av 80-talet en nyckelroll som förste sekreterare i Litauens regeringsparti då detta bröt sig loss ur det sovjetiska moderpartiet och därmed bäddade för vidare självständighetssträvanden. I det självständiga Litauen har Brazauskas vunnit internationellt erkännande som statsman. 1993 blev han den förste folkvalde presidenten i Republiken Litauen. Pax Baltica-priset delas ut vid en ceremoni i Karlskrona den 9 september i år.
Som politiker kom han spela en avgörande roll för Litauens självständighet. I december 1989 genomdrev Brazauskas brytningen med det sovjetiska moderpartiet. Denna händelse, med stor symbolisk betydelse, betecknas som ett avgörande steg mot Sovjetunionens sönderfall. I februari-mars 1990 hölls i Litauen de första flerpartivalen i Sovjetunionen och den 11 mars kom landets självständighetsförklaring. Genom sitt arbete för nationell självständighet lyckades Brazauskas behålla ett brett folkligt stöd för sig och sitt parti. I augusti 1991 erkändes Litauen som självständig stat av omvärlden och i september även av Sovjet.
I oktober 1992 segrade Brazauskas parti, "Litauens demokratiska arbetarparti" LDLP, vid valen och året därpå tillträdde Brazauskas som Litauens förste folkvalde president för en femårsperiod 1993-98. Algirdas Brazauskas är idag en varm EU-vän, men poängterar att han inte önskar att Ryssland ska isoleras.
Algirdas Mykolas Brazauskas är 66 år gammal. Han föddes i Rokiskis i den nordöstra delen av Litauen, men tillbringade sin barndom i Kaisiadorys väster om Vilnius. Efter en karriär som bland annat kraftverkskonstruktör blev han på 70-talet doktor i nationalekonomi.

Pax Baltica-priset delas ut torsdagen den 9 september i samband med årets Pax Baltica-dagar i Karlskrona. Prissumman är på 50.000 kronor och skänks av de fem stiftarna bakom Pax Baltica, Allmänna Försvarsföreningen, Utrikespolitiska Institutet, Högskolan Karlskrona/Ronneby, Karlskrona kommun och Östersjöinstitutet.
Pax Baltica-priset har tidigare delats ut tre gånger: 1996 till Polens förre president Lech Walesa, 1997 till den svenske industriledaren Percy Barnevik och 1998 till den tyska publicisten Dr. Marion Gräfin Dönhoff.
Varje mottagare får förutom prissumman ett personligt utformat diplom, formgivet av konstnären Signar N. Bengtsson, Karlshamn.