Nr 2 1999 Årgång 110
Ledare: Varken - eller
Porträttet: Hård kamp om budgeten för arméns nye generalinspektör
Paul Degerlund porträtteras av Erik Lidén
Debatt: Magnus Haglund: Försvarets framtid - försvarsgrensstrid eller nationell strategi?
Referat: Karl Melin: Forskningen ska göra framtiden säkrare
Debatt: Arjen Otlu: Kurder förnedras
  Eino Tubin: Dialog med döva?
  Ove Bring: Folkrätten efter Kosovo: Sammanbrott eller utveckling?
Hans Zettermark: Den farliga historien och informationen
Gunnar Åselius: Drömmen om luftherravälde
Olof Santesson: Röda armén
Martin Arkel: Psykologisk krigföring - den fjärde vapengrenen
Litteratur: Nils Andrén: Farväl till neutraliteten?
  Kjell Nordström: Krig online
Referat: Årets Pax Baltica-pris till Algirdas Brazauskas
  Lars Wedin: Marinen inför stålbadet eller Finns det vatten i Östersjön?
  Gunnar Wieslander: Förändrad omvärld - omdanat försvar? 
 Nr 3 1999 Utkommer i slutet av augusti. Manusstopp xx juli
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.