LITTERATUR  Bilder
Carl-Gustaf Hammarskjöld:
Fregatten Eugenies Världsomsegling

Denna bok är oundgänglig för varje älskare av hav, skepp och äventyr. Christer Hägg har komponerat en encyklopedisk rundmålning av en av de märkligare tilldragelserna i Flottans 1800-talshistoria.

Efter Gustaf III tid fick det svenska försvaret förfalla. Finska kriget 1808 visade det erbarmliga tillståndet. Den örlogsflotta som skapats under af Chapmans ledning, fick ligga och ruttna. Under 1800-talets första decennier var rustningsvolym och övningstid till sjöss minimala. Endast några enstaka fartyg nybyggdes, och då i så långsamt tempo, att något av dem var moget att slopas omedelbart efter sjösättningen. Ur detta elände reste man sig 1851 och skickade ut den relativt nybyggda fregatten Eugenie på Flottans första världsomsegling, som varade i 20 månader.
Christer Hägg ger i sin bok en fängslande och detaljrik skildring av de förutsättningar som rådde inför resan, av de människor som deltog, av fartyget, och, naturligtvis inte minst av alla de äventyr hon hann uppleva på världshaven. Christer Hägg är själv sjöofficer, och han understödjer läsningen med insiktsfulla beskrivningar av skeppet, dess rigg och beväpning, av rutiner och seglingsmanövrer, av navigeringsmetoder och signalsystem.
Ett seglande örlogsfartyg långt hemifrån för 150 år sedan var ett självständigt befäl i detta ords verkliga betydelse. Rapporter och order kunde utväxlas endast med många månaders fördröjning. Fartygschefen fattade beslut utifrån sin skriftliga instruktion och sitt eget omdöme. Boken ger intressanta exempel på beslut, som i efterhand vållade kvardröjande missnöje i Stockholm, eller på situationer där rapporten måhända gav en förskönad bild av vad som egentligen förevarit.
Besättningens liv under långa sjöexpeditioner var sannerligen ingen dans på rosor. Boken ger en saklig skildring av hårt arbete, brist på sömn, torftig och ensidig kost och tvivelaktig hygien. Det är egentligen imponerande, att endast sex man av en besättning på 349 avled under den långa resan (kanske lika förvånande att endast fyra rymde).
När det gäller illustrationerna bär författaren ett förpliktande namn, och läsarens förväntningar kommer inte på skam. En sådan rikedom av livfullt svenskt marinmåleri har knappast samlats i en volym sedan Erik Häggs "Örlogsliv" och "Under Tretungad Flagg".
Några petigheter dock: Premiärlöjtnant Trägårdh hette inte "Trädgårdh", och uppgiften att premiärlöjtnant Skogman var friherre har inte gått att bekräfta.

Carl-Gustaf Hammarskjöld är generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen

Christer Hägg Fregatten Eugenies Världsomsegling. Bokförlaget Magnus Ullman, Stockholm 1999.