Nr 4 1999 Årgång 110
Ledare: "Vad jag har skrivit det har jag skrivit"
Porträttet: Alan Lee Williams: George Robertson till nya ansvarsfulla uppgifter
Debatt: Liv Lindholm: Var blev folkförankringen av?
Litteratur:  Carl-Gustaf Hammarskjöld: Fregatten Eugenies Världsomsegling
Anders Hellner: Utrikespolitiska Institutet
Daniel Brolén: Vilken väg går Ukraina 10 år efter murens fall?
Martin Arkel: Totalförsvar och säkerhetspolitik på ett roligare sätt?
Olof Santesson: Brandväggen
Litteratur: Nils Andrén: Epitafium över en vittrande försvarsmodell?
  Bo Hugemark: Landet utan identitet
Lars Wedin: Europeisk krishantering och den transatlantiska länken
  Eino Tubin: Kom och hjälp oss!
Referat Nils Andrén: Svensk försvarsindustri mellan Europa och USA
Litteratur: Carl Johan Ljungberg: Internationella domstolar för krigsbrott?
Referat  Michal Fiedorowicz, Paulina Lopatniuk, Tomasz Wiesak: Ungdomar i Karlskrona
  Alex Svensson: Kungl Kirgsvetenskapsakademien
  Stellan Bojerud: Försvarsbeslut utan återvändo
Referat Olof Santesson: Atlantkommitténs Östersjökonferens
  Stefan Ring: Försvarsbeslutsprocessen
 Nr 1 - 2000 Utkommer i mars 2000. Manusstopp 18 februari 2000
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.