Bilder
Martin Arkel:
Totalförsvar och säkerhetspolitik på ett roligare sätt?

Sedan november finns på Internet en omfattande informationskälla om totalförsvar, säkerhetspolitik och angränsande ämnen. Totalförsvarets nyrenoverade webbplats riktar sig främst till elever och lärare på gymnasieskolan, och tar upp mycket mer än bara kulor och krut.
Under sommaren och hösten har totalförsvarets webbplats genomgått en omfattande ansiktslyftning. Den nyrenoverade webbplatsen erbjuder besökarna en rad nya tjänster och ser helt annorlunda ut än den gamla. Tidigare har lärare även kunnat beställa den så kallade "totalförsvarsväskan", en flera kilo tung box som mest innehöll tryckt material. Från och med vårterminen år 2000 utgår väskan helt till förmån för webbplatsen. På Styrelsen för psykologiskt försvar, myndigheten som ansvarar för satsningen, hoppas man att "www.totalforsvaret.se" är webbadressen som framförallt lärare och elever på gymnasieskolan kommer besöka för att hämta underlag till skolarbetet om försvarsfrågor och säkerhetspolitik.
- Att förlägga informationen till webbplatsen har flera fördelar. Tillgängligheten för mottagarna ökar eftersom de flesta ungdomar och lärare har tillgång till Internet. Valfriheten blir också större då man som besökare på webbplatsen kan välja bland de olika tjänster som finns där och inte måste beställa ett helt paket. För oss som avsändare blir det både enklare och billigare att hålla materialet aktuellt, vilket ju är en stor fördel i denna tid av omvälvningar inom totalförsvaret. Dessutom kan vi snabbare än förut anpassa innehållet efter mottagarnas önskemål, säger Eva Jansson-Regnér, informationschef på Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF).

Ett VIP-rum för lärare
En utgångspunkt i arbetet har varit att göra webbplatsen attraktiv både för ungdomar och för de äldre lärare som inte har så stor vana vid Internet. När man kommer in på totalförsvarets entrésida finns därför två ingångar - en för ungdomar/elever och en för lärare.

Lärarrummet kallas avdelningen som tagits fram särskilt med tanke på gymnasielärare i samhällskunskap. Enkelhet för användaren är viktigast och därför har Lärarrummet ett mer traditionellt utseende än den övriga webbplatsen. Mycket av materialet i Lärarrummet kan skrivas ut och användas i pappersform. Exempelvis kan läraren skriva ut kompendiet Fred, Kris, Krig och dela ut till eleverna. Den 25-sidiga skriften tar bland annat upp militärt och civilt försvar, säkerhetspolitik, FN och folkrätten.
För läraren finns också en stor mängd förslag på frågor som eleverna kan arbeta med, förslag på projektarbeten och andra typer av diskussionsunderlag. Via Lärarrummets forum finns också möjlighet att utbyta tips och erfarenheter lärare emellan. Kanske vill man som lärare veta hur andra gör för att visa eleverna sammanhanget mellan för-svars- och andra samhällsfrågor, eller få förslag på hur man undervisar om EU:s säkerhetspolitiska dimension. Inläggen och svaren i lärarnas forum kan läsas av alla som besöker hemsidan. I Lärarrummet finns också ett länkregister med adresser till andra hemsidor som särskilt bör intressera lärare.
Lärarrummet har tagits fram i samarbete med Kjell Dennersten som är samhällskunskapslärare vid Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg och tillika en av Sveriges representanter i ett pågående OECD-projekt om IT-baserade läromedel (ICT and the quality of learning):

- Jag vågar påstå att det finns lika många lärartyper som det finns olika typer av elever. Vissa föredrar att lägga upp undervisningen helt efter eget huvud, medan andra gärna arbetar utifrån ett färdigställt utbildningsmaterial. Detta har vi haft i åtanke då vi konstruerat Lärarrummet. Den lärare som vill kan skriva ut hela eller delar av kompendiet Fred, Kris, Krig och själv besluta hur eleverna ska arbeta vidare med det. Eller så kan läraren lägga upp lektionen utifrån de färdiga tips och förslag på frågor som också finns där, säger Kjell.
I avdelningen finns även hänvisningar till lämpliga moment i läroböcker. Kjell hoppas att Lärarrummet tillsammans med ungdomsdelen av webbsidan ger utrymme för så många kombinationer att de flesta lärare hittar något av värde för sin undervisning, inte minst de som är ovana att arbeta med Internet.

Färgsprakande tjänster
En målsättning med ungdomsdelen har varit att ge informationen en levande, spännande och underhållande form. Tekniken som använts heter Flash, vilken möjliggjort en grafik och layout som påminner om en tecknad film eller en serietidning. Det är gott om läckra färger och häftiga ljudeffekter.
- "Allvarliga saker på ett roligare sätt" har varit vårt motto i utformningen av webbplatsen. Syftet med ungdomsdelen är naturligtvis att den ska tilltala ungdomar, en kräsen målgrupp som har mängder av sajter att välja mellan. Roligt är att våra målgruppstester visat att vi hittat en stil som attraherar, säger Marcus Årskog, webmaster på SPF.

Flera diskussionsforum
En fördel med Internet är möjligheten att enkelt kunna kommunicera med andra. På totalforsvaret.se har man utnyttjat detta på olika sätt. I ungdomsdelen finns två så kallade forum och en chatt-tjänst. I ett av ungdomsforumen finns föreslagna ämnen där ungdomarna bland annat kan diskutera om "Sverige ska ha en försvarsindustri" eller utbyta åsikter om "vilka som bör göra lumpen". I det andra forumet får besökarna själva föreslå diskussionsämnen.
Samtalen i ett forum kan föras över en längre period. Väcker man en fråga i forumet behöver man inte sitta och vänta framför sin dator på att någon ska svara. I stället får man med automatik ett meddelande till sin e-postadress om någon besvarar ens inlägg.
En så kallad chatt innebär å andra sidan att ett antal personer för en skriftlig dialog i realtid via Internet, meningen är att inlägg och frågor besvaras på en gång. På sidan kommer regelbundna chattar att hållas där ungdomar inbjuds att diskutera med i ämnet insatta personer från totalförsvaret.

Interaktiv tävlan i kriskunskap
På webbplatsen finns också scenarier. I kunskapsspelet Fyra i fara får man hjälpa ett antal personer att klara sig igenom ett strömavbrott som slår ut vardagsfunktionerna i samhället där de bor. Den coole tonåringen Laban, mediatjejen Karin, änkan Alma och den hemkäre Owe står plötsligt inför oväntade problem: datorn slutar fungera, vattnet sinar, huset blir utkylt etc. Man tar sig vidare i handlingen genom att besvara frågor som dyker upp i spelet. Frågorna kan handla om hur man gör upp eld i en nödsituation eller hur mycket vatten en människa behöver per dygn. Svaren på frågorna får man leta efter i webbplatsens datasbasdel och spelaren poängsätts utifrån sin förmåga att svara rätt på frågorna.

Önskefilmen
I avdelningen Expo presenteras olika delar av totalförsvaret i texter, bilder och filmer. Genom att klicka med musen kan man göra ett virtuellt studiebesök i en ubåt. Ungdomarna kan också e-posta förslag på sådant de skulle vilja se närmare på inom totalförsvaret. Är önskemålet seriöst och genomförbart så är chansen stor att det blir uppfyllt i form av en kort film som man kan titta på direkt från webbplatsen. I skrivande stund (nov-99) finns ett filmreportage från Luftfartsverkets Brand- och Räddningsskola tillgängligt.

Nyheter och omvärldsbevakning
För den omvärldsintresserade finns avdelningen Telegrafen. En världskarta visar katastrof- och konfliktområden på olika platser i världen. Genom att klicka på någon av de markerade platserna får man en bakgrundsorientering till vad som inträffat i området och tips på länkar för fördjupad information. Den interaktiva kartan har tillkommit i samarbete med Utrikespolitiska Institutet.
I Telegrafen finns också skriftliga redogörelser för händelser och skeenden av säkerhetspolitisk relevans i och utanför Sverige, liksom ett kalendarium som visar inplanerade händelser under den aktuella månaden, exempelvis statsbesök och politiska beslut.

Totalforsvaret.se - resultatet av ett brett samarbete
Totalförsvarets webbplats har tillkommit inom ramen för det så kallade skolprojektet, ett samarbete mellan SPF och Försvarsmakten, Pliktverket, Räddningsverket och Överstyrelsen för civil beredskap. I skolprojektet samarbetar nämnda totalförsvarsmyndigheter med informationsåtgärder riktade mot ungdomar i åldersgruppen 16-20 år, då många får sin första kontakt med totalförsvaret i och med mönstringen.
- Vi arbetar för att ungdomar ska ha tillgång till information om säkerhetspolitik och totalförsvar i tillräcklig grad för att känna delaktighet i och förstå den egna rollen i totalförsvaret. Informationen ska finnas tillgänglig där ungdomar söker den, vara aktuell och anpassad till målgruppen. Undersökningar som SPF och Pliktverket genomfört visar att många ungdomar tycker sig få väldigt lite information om försvar och säkerhetspolitik genom skolan. Därför vill vi bidra med en informationskälla som är lättillgänglig både för lärare, elever och övriga ungdomar, säger Eva Jansson-Regnér.

Paregos Mediadesign heter webbföretaget som producerat totalforsvaret.se. Företaget som har sitt huvudkontor i Skellefteå är specialiserat på interaktiv pedagogik och har vunnit flera priser för sina produkter.

Martin Arkel är handläggare på SPFs avdelning för informationsberedskap.