REFERAT  Bilder
Michal Fiedorowicz, Paulina Lopatniuk, Tomasz Wiesak:
Ungdomar i Karlskrona

Symposiet Pax Baltica som i år genomfördes för 10:e gången refererades till sin huvuddel i Vårt Försvar nr 3 1999. Här följer ett referat av det särskilda ungdomsseminariet.

Den 5-11 september ägde i Karlskrona rum det andra mötet för ungdomar från Östersjöländer. Mötet genomfördes under parollen Does Poland show the way? arrangerat av organisationen Pax Baltica och Svenska Östersjöinstitutet. Målet med symposiet var att knyta kontakter mellan unga människor samt att diskutera problem i dessa länder. Allt detta resulterade i ett gemensamt dokument.
I mötet deltog fjorton tonåringar från tio länder: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Ryssland, Sverige och Vitryssland (trakten runt Kaliningrad). Hälften av dem var med för andra gången. Polen representerades av elever från två skolor: III Liceum Ogolnoksztalcace w Gdyni (III Allmänna Gymnasiet i Gdynia) och Technikum Ochrony Srodowiska w Gdanska (Tekniska Ekologiska Skolan i Gdansk).
Vi indelades i grupper om fem personer från olika länder. Detta lät oss skapa personliga band mellan olika länders delegater.
Programmet omfattade föreläsningar angående ej-regeringsorganisationer, Deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt de kulturella skillnaderna mellan de deltagande länderna. Diskussioner om ungdomars inflytande på sådana livsområden som anställning, förhållanden i skolor, kultur- och miljö- och försvarsproblem utgjorde en väsentlig del i symposiet. Frukten av våra överväganden blev dokumentet Youth Influence in the Baltic Sea Region. Dokumentet innehöll också slutsatser angående Polens roll som eventuellt mönster för andra baltiska länder (Does Poland show the way?). Detta tema blev en källa för riklig debatt och väckte ett särskilt intresse.
För oss från Polen var det särskilt intressant att se hur vårt land sågs av andra länders invånare. Några deltagare från västländer var övertygade om att Polens civilisationsnivå betydligt avviker från nivån i deras egna länder och blev överraskade när det visade sig att så är det inte längre. Delegater från Litauen, Lettland och Estland förklarade under diskussionen att i deras länder är bilden av Polen och polacker ofta negativ. Detta påverkade dock på inget sätt våra kontakter.
Vi var överraskade över att få ett
så oerhört varmt mottagande från svenskarnas sida. Många av svenskarna hade flera gånger besökt vårt land, vi träffade även många svenskar som talade flytande polska.
Trots alla olika åsikter pekade man under debattens lopp flera gånger på Polen som ett utmärkt exempel på bra framsteg i ekonomi.
Vi var alla eniga om det mest väsentliga: att vårt syfte - som vi nådde - var att knyta band mellan människor från grannländer, att vi lärde känna varandra och att vi kom överens. Till den positiva atmosfären bidrog också att våra organisatörer arrangerade ett rikligt samvaro- och underhållningsprogram som omfattade heldagsutflykt till Kalmar, disko, roddtävling. Ett särskilt kulturevenemang var den polska kvällen under vilken man kunde lära känna den polska maten och den nutida underhållningsmusiken.
De nya bekantskaperna samt kontakterna med symposiets organisatörer tänker vi uppehålla genom den speciellt för detta skapade organisationen Pax Baltica och via organisationens webbsidor: http://www.paxbaltica.org eller http://www.ballad.org.
Som den bästa sammanfattning kunde man citera ett yttrande av en av symposiets deltagare: "Detta möte, som gav oss ett tillfälle så att vi alla träffades, låter oss få hopp för framtiden. Vi alla ungdomar som lever runt Östersjön, kan verkligen påverka vår egen situation. Det är mycket viktigt att detta medvetande sprids i hela vår region."