Bilder
Alex Svensson:
Kungl Kirgsvetenskapsakademien

Att finna bra och tillförlitlig information i det ständigt ökande och bitvis kaotiska informationsöverflödet på Internet är en svår konst. För den IT-vane läsaren med intresse för försvaret finns lyckligtvis flera bra svenska webbresurser där informationssökandet kan starta. En av dessa är Kungl Krigsvetenskapsakademiens webbplats. Akademien, som med sin drygt 200-åriga historia är en av försvarets mest traditionsfyllda institutioner, har som syfte att "främja Sveriges försvar och säkerhet". Detta mål uppfyller Akademien bl a genom sin webbplats, som förmedlar försvarsinformation till en bred publik, som sträcker sig även utanför det militära etablissemanget. Ett stort antal studier och artiklar ger besökaren insikt i aktuella frågeställningar rörande försvar och säkerhetspolitik. Webbplatsen ger också möjlighet till fri debatt och det finns även en virtuell expertpanel, som besvarar frågor från allmänheten. Särskilt skolungdomar och studenter uppmuntras att delta i debatten och ställa frågor. Länksamlingen Military Web Index hjälper Dig även att hitta annan högkvalitativ information på Internet. Länkarna är främst kategoriserade efter länder, men även särskilda ämnen såsom försvarets förberedelser inför "År 2000-problemet" och informationskrigföring behandlas. Under Kosovo-krisens mest dramatiska skede under sommaren fanns också en guide till information om denna.
Akademien utger sex gånger per år sin publikation, Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, vardagligt kallad "Gula Tidskriften" p g a sitt gula omslag. Den är Akademiens ansikte utåt och dess medel i debatten. De publicerade uppsatserna ger inte bara kvalificerade analyser av aktuella frågeställningar, utan även historiska tillbakablickar och framtidsvisioner - alla viktiga beståndsdelar i en balanserad skildring av Sveriges försvar och säkerhetspolitik. Med sin kontinuitet är den en utmärkt källa till "krigskonstens" utveckling under de senaste 200 åren. Den innehåller också anmälningar av och översikter över litteratur inom Akademiens verksamhetsområde. Du hittar "Gula Tidskriften" på välsorterade biblio-tek, men det går också att prenumerera på den för en billig penning. På webbplatsen kan Du dessutom beställa ett provexemplar kostnadsfritt!
I en tid då det traditionella inva-sionshotet mot Sverige ter sig inaktuellt, fokuserar Akademien i större utsträckning på säkerhetspolitisk debatt, bl a om de "nya" icke-militära hoten, t ex terrorism, organiserad brottslighet och hackers. Stor vikt läggs vid det moderna informationssamhällets sårbarhet. Försvar och säkerhet ges en bred innebörd, det handlar inte bara om att försvara territoriet, utan även demokratin och friheten, ekonomin etc - de "mjuka värdena". Vid ett symposium i oktober diskuterade Akademien den tidigare näst intill tabubelagda frågan om ett svenskt NATO-medlemskap, målsättningen var att starta den offentliga debatten i frågan. I takt med försvarets ominriktning och nedskärningarna inom försvarsindustrin förflyttas också fokus alltmer från de traditionellt militära områdena till de civila delarna av totalförsvaret. Akademiens kompetensområde omfattar totalförsvarets samtliga discipliner och dess verksamhet ger därför en grund till förståelse av dagens säkerhetspolitiska problem, villkor och frågeställningar.

Alex Svensson är webmaster vid KKrVA

http://www.kkrva.se