Nr 3 1998 Årgång 109
Ledare: Är Balticums sak vår?
Porträttet: Rätt man på viktig plats - Chefen för BALTDEFCOL, Michael Clemmesen
porträtteras av Bo Hugemark
Ingmar Oldberg: Moldavien - ännu en olöst konflikt på Balkan
Eino Tubin: Skeletten i garderoberna
Bengt Hammarhjelm: Bengt-Göran Holmert, Visby, dokumenterar baltflyktingarnas öden
Referat: Nils Andrén: De nya atlantiderna
Bengt-Arne Johansson: Det nya Högkvarteret
Referat: Göran Lindmark: ÖCB-initierad studie om krisledning i Båstad  
Litteratur: Kjell Nordström: Brittisk militärattaché berättar
Debatt: Helge Gard: Jan Mörtberg och existensförsvaret
Bengt Gustafsson: Krig förs alltfort om kontroll av territorier
  Bengt O'Konor: Marin organisation inför sekelskiftet
  INBJUDAN TILL UPPSATSTÄVLING
 Nr 4/98 Utkommer i början av oktober - manusstopp 11 september